1930-1940, Пловдив, архитектура, железници, паркове

Пловдив, железопътната гара с парка пред нея, 30-те години на ХХ век