1920-1930, Пловдив, бедствия, земетресения, събития

Пловдив, Военният клуб, разрушен от земетресението на 18 април 1928г.