1930-1940, Пловдив

Пловдив, поглед от Сахат тепе към Джендем тепе, 30-те години на ХХ век