1910-1920, бит, военни, семейство

Офицер със семейството си, началото на ХХ век