1910-1920, Плевен, бит, семейство

Шестима братя и една сестра, Плевен 1911 г.