1930-1940, бит, мода, семейство

Баща със своите синове, 30-те години на ХХ век