1910-1920, бит, военни, семейство

Офицери със семействата си, началото на ХХ век