1910-1920, военни, етнография, семейство

Свиждане с войниците, началото на ХХ век