1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Одрин, военни, пехота

Българската пехота преминава мост над река Марица на път за Одрин, 1912 г.