1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Укрития на 38-ми пехотен Одрински полк на Южния фронт, 1916 г.