Всички снимки от Варна ( 246 )

Щандартът на Гвардейския на Н.В. Конен полк във Варна преди навлизането в Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Пристигане на частите на Гвардейския на Н.В. Конен полк във Варна на път към Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Командирът на Гвардейския на Н.В. Конен полк полковник Тодор Антонов във Варна на път към Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Имена:

Варна, фонтанът пред Градския народен съвет, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Варна, архитектура, паркове 

Гимназисти, снимка за спомен от Морската градина, Варна, 1927 г.

 1920-1930, Варна, гимназиално, образование 

Варна, градският плаж, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, Варна, бит, мода 

Варна - градският плаж, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Варна, бит, мода 

Пристанище Варна, началото на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Варна, корабоплаване, транспорт 

Варна, жп-ремонтна работилница, водосвет по случай започването на ремонта на вагоните, 1925 г.

 1920-1930, Варна, железници, събития, транспорт, църковни 

Гара Варна, посрещане на Варненския и Преславски митрополит Йосиф, 1938 г.

 1930-1940, Варна, посрещания, религия, събития, църковни 

Имена: