1920-1930, Варна, гимназиално, образование

Гимназисти, снимка за спомен от Морската градина, Варна, 1927 г.