Всички снимки от Варна ( 246 )

Варна, бюстът на Цар Фердинанд в основата на фара, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Варна, архитектура, паметници, фарове 

Генерал Тодор Кантарджиев, освободителят на Добрич, във военната болница в гр. Варна, след раняването му в битката при Кубадин, 1916 г.

 1910-1920, Варна, Първа световна война (1914-1918), военни, командири 

Имена:

Генерал Тодор Кантарджиев, освободителят на Добрич, на лечение във военната болница в гр. Варна, след раняването му в битката при Кубадин, 1916 г.

 1910-1920, Варна, Първа световна война (1914-1918), военни, командири 

Имена:

Изглед от центъра на Варна, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Варна 

Участници в училищна театрална постановка, Варна 1926 г.

 1920-1930, Варна, гимназиално, образование, театър 

Варна, портрет на три млади момичета, началото на ХХ век

 1900-1910, Варна, бит, мода 

Варна, моряци на борда на торпедоносеца “Строги”, 1923 г.

 1920-1930, Варна, военни, флот 

Моряци на борда на торпедоносеца “Строги”, Варна, 1923 г.

 1920-1930, Варна, военни, флот 

Варна, приготовления за увеселение с радиоапарат и грамофон в почивен дом, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Варна, бит, светски 

Централният плаж във Варна, с водната пързалка (ручбана), която вече на съществува, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Варна, архитектура