Всички снимки от месец Август 2011 ( 219 )

Олтарът на Кръглата църква (Златната църква), Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука, храмове 

Разкопки на манастира “Св. Пантелеймон” в м. Патлейна, Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука, храмове 

Разкопките на Кръглата църква, Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука 

Панорамна снимка на развалините на Симеоновата църква (Кръглата църква). Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, археология, наука, панорами 

Новият Омуртагов мост с останки от стария, Велики Преслав, 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, пътища 

Панорамна снимка с Омуртаговия мост край Велики Преслав (Преслав), 1929 г.

 1920-1930, Велики Преслав, панорами 

Разговор на офицери от Гвардейския на Н.В. Конен полк и офицер от парахода “Варна” на палубата на кораба по време на отплаването му от пристанище Варна за присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 18 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, корабоплаване, флот 

Офицерите от Гвардейския на Н.В. Конен полк с капитана и офицерите от парахода “Варна” на палубата на кораба преди отплаването му от пристанище Варна за присъединяването на Южна Добруджа към Царство България, 18 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, корабоплаване, събития, флот 

Войници от Гвардейския на Н.В. Конен полк на палубата на парахода “Варна” по време на отплаването му от пристанище Варна за присъединяването на Южна Добруджа, 18 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, корабоплаване 

Войници и музиканти от Гвардейския на Н.В. Конен полк край палубата на парахода “Варна” преди отплаването му от пристанище Варна за присъединяването на Южна Добруджа, 18 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, духова, корабоплаване