1920-1930, Велики Преслав, археология, наука, храмове

Разкопки на манастира "Св. Пантелеймон" в м. Патлейна, Велики Преслав, 1929 г.