1920-1930, Велики Преслав, археология, наука

Разкопките на Кръглата църква, Велики Преслав, 1929 г.