1920-1930, Велики Преслав, археология, наука, храмове

Олтарът на Кръглата църква (Златната църква), Велики Преслав, 1929 г.