1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, духова, корабоплаване

Войници и музиканти от Гвардейския на Н.В. Конен полк край палубата на парахода "Варна" преди отплаването му от пристанище Варна за присъединяването на Южна Добруджа, 18 септември 1940 г.