1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, корабоплаване

Войници от Гвардейския на Н.В. Конен полк на палубата на парахода "Варна" по време на отплаването му от пристанище Варна за присъединяването на Южна Добруджа, 18 септември 1940 г.