Всички снимки от паркове ( 112 )

София, чешма, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, паркове 

Чешма в София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, паркове 

София, чешма с фигури на момченце и козле, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, паркове 

Шадраван в софийски парк, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, паркове 

София, чешма в градинката пред Военния клуб, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, паркове 

София, деца в шадраван в Докторската градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, паркове 

София, шадраван в Докторската градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура, паркове 

София, Козлето в Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, архитектура, паркове 

София, статуя на козле в Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, архитектура, паркове 

Пловдив, железопътната гара с парка пред нея, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, архитектура, железници, паркове