1930-1940, София, паркове

София, деца в шадраван в Докторската градина, 30-те години на ХХ век