Всички снимки от паркове ( 112 )

Варна в периода, когато се е казвал град Сталин, входът на Морската градина с паметника на Сталин, 1952г.

 1950-1960, Варна, архитектура, паметници, паркове 

София, шадраванът в езерото с лилиите, Борисовата градина, 1935 г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, архитектура, паркове 

София, Борисовата градина, мостчето към острова на езерото Ариана, 1935г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, паркове 

София, Борисовата градина, почерпка с цигара, 1935г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове 

София, на езерото Ариана в Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове, семейство 

На посещение в крайезерен замък, Южен Тирол или Истрия

 1910-1920, Албум на подполковник Конов, Колекция Георги Боздуганов, Първа световна война (1914-1918), българи в чужбина, военни, личности, паркове, посещения 

София, ботаническата градина (разсадникът) в двора на тогавашната сграда на Физико-математическия факултет на ул. “Московска”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, паркове 

София, ботаническата градина (разсадникът), ул.”Московска”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, паркове 

София, обсерваторията в Борисовата градина, 1934г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, паркове 

София, беседка в Борисовата градина, 1935г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове