1930-1940, София, архитектура, паркове

София, чешма с фигури на момченце и козле, 30-те години на ХХ век