1930-1940, София, архитектура, паркове

Шадраван в софийски парк, 30-те години на ХХ век