Всички снимки от паркове ( 112 )

София,градината между Парламента и Ректората, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Колекция Лавренов, София, паркове 

София, градината пред Народния театър, началото на ХХ век

 1900-1910, София, архитектура, паркове