Всички снимки от паркове ( 112 )

Пловдив, каскадите в новия парк на Бунарджика, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, паркове 

Пловдив, езерото в градината “Цар Симеон” – поглед към южния бряг, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, каскадите в парка на Бунарджика, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, каскадите в парка на Бунарджика и водните огледала, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, поглед от Сахат тепе към Бунарджика и Джендем тепе, със сградите в подножието, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Пловдив, архитектура, паметници, паркове 

Кюстендил, градската градина, около 1900 г.

 1900-1910, Кюстендил, паркове 

Видин, изглед от площада към стария град и река Дунав. Вляво - портата Стамбол капия (построена 1718/19 г.) на османската крепост, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Видин, паметници, паркове 

София, градината зад мавзолея - сега пред Двореца, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, София, паркове 

София, градината пред Народния театър, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, София, паркове 

Старата - Царската зоологическа градина, София, около 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, паркове