Всички снимки от театър ( 39 )

Участници в училищна театрална постановка, Варна 1926 г.

 1920-1930, Варна, гимназиално, образование, театър 

Пазарджик, участниците в пиесата “От ума си пати”, поставена от читалище “Виделина”, 1931г.

 1930-1940, Пазарджик, култура и изкуство, театър 

Шумен, театър “Одеон”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Шумен, архитектура, култура и изкуство, театър 

Изглед от Скопие, театъра и река Вардар, 1942 година

 1940-1950, Скопие, архитектура, театър 

Големият български театрален актьор Кръстьо Сарафов в роля, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, култура и изкуство, лица, личности, театър 

Имена:

София, реч на Тодор Живков по случай 75 години Народен театър, 1979г.

 1970-1980, София, събития, театър 

Имена:

Габрово, театър-читалище “Априлов-Палаузов” (сега Драматичен театър), 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Габрово, архитектура, театър 

Варна, площадът пред театъра, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Варна, автомобили, автотранспорт, театър, транспорт 

София, Народният театър, вляво - Военното министерство, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, театър