Всички снимки от театър ( 39 )

Трупата на артистите от Свободен оперетен театър, сезон 1919-20 г., София

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър 

Снимка с автограф на Стефан Македонски, един от основателите на Музикалния театър, чието име носи днес, София, 1919 г.

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, лица, театър 

Имена:

Солистите на Кооперативен театър, София - оперетните актьори Вера Сълплиева и Иван Станев, Плевен, 1924 г.

 1920-1930, Колекция Иван Станев, Плевен, култура и изкуство, мода, музика, театър 

Имена: ,

Спектакъл на Кооперативния театър – оперетата “Бал в Савоя”, в главната роля (Мустафа Бей) – Иван Станев, София, 1933 г.

 1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър 

Имена:

Звездите на софийския музикален театър: Стефан Македонски, Иван Станев, Вера Сълплиева, Генчо Марков в оперетата “Черната роза”, София, 1933 г.

 1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, музика, театър 

Имена: , , ,

Участниците в конгрес на Съюза на артистите в България пред Народния театър. Сред присъстващите са Кръстьо Сарафов (с белия панталон), над него Николай Масалитинов, Хрисан Цанков, Стефан Македонски (над Масалитинов), София, 1930 г.

 1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, професионални, театър 

Имена: , , ,

Артистът Иван Станев, ръководител на Кооперативния театър, награден със сръбския орден “Свети Сава”, ІІІ степен и други български ордени, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Колекция Иван Станев, култура и изкуство, лица, театър 

Имена:

Конференция на Съюза на артистите в България – 12 юни 1939 г. пред Градската библиотека в София

 1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, професионални, събития, театър 

Пенчо Славейков на турне с Народния театър, като негов директор, Македония, 1908 г.

 1900-1910, етнография, култура и изкуство, културни, театър 

Имена:

Пенчо Славейков на турне с Народния театър, Македония, 1908 г.

 1900-1910, култура и изкуство, културни, събития, театър 

Имена: