1970-1980, София, събития, театър

София, реч на Тодор Живков по случай 75 години Народен театър, 1979г.

Имена: