Всички снимки от театър ( 39 )

Самодейна театрална трупа, Русе, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Русе, култура и изкуство, театър 

Артистите от трупата на Народния театър и директорът Пенчо Славейков на турне в Македония, седналият на парапета е Сава Огнянов, Битоля 1908 г.

 1900-1910, Битоля, култура и изкуство, културни, мода, театър 

Имена: ,

Театралният режисьор Хрисан Цанков, дългогодишен директор на Народния и на Музикалния театър, 30-те години на XX век

 1930-1940, култура и изкуство, лица, театър 

Имена:

Портрет на актрисата Милка Стубленска, 30-те години на XX век

 1930-1940, култура и изкуство, лица, театър 

Имена:

Aктьорът Крюгер Николов в ролята на Борислав - историческа пиеса от Иван Вазов за царуването на Иван Асен II, София, 1928 г.

 1920-1930, София, култура и изкуство, лица, театър 

Имена:

Актрисата Зорка Йорданова в роля от постановката “Тристан и Изолда”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, култура и изкуство, театър 

Имена:

Народният артист Константин Кисимов заедно с жена си Лиляна и тримата им сина Димитър, Васил и Георги, 1943 г.

 1940-1950, култура и изкуство, семейство, театър 

Имена: , , , ,

Надписана: 7 януарий, 1917 г. Основаване на Скопския градски драматичен театър, трети отляво, прав - артистът Иван Станев

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

3 януарий 1918 г. – Чалаклий, Дойранско, артистът от полевия театър Иван Станев (клекнал) играе ръченица с войници

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

Трупата на Свободен театър “Оперета и драма”, София, сезон 1918-19 г., втори сред седналите (отдясно наляво) е ръководителят и Стоян Бъчваров, първият състав и първата снимка на Националния музикален театър “Стефан Македонски”

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър 

Имена: