1910-1920, София, архитектура, театър

София, Народният театър, вляво - Военното министерство, 1910 г.