1940-1950, Скопие, архитектура, театър

Изглед от Скопие, театъра и река Вардар, 1942 година