1920-1930, Шумен, архитектура, култура и изкуство, театър

Шумен, театър "Одеон", 20-те години на ХХ век