1920-1930, земеделие

Вършачка за зърно, задвижвана от трактор, 1926г.