1920-1930, етнография, земеделие

Вършитба в стопанския двор, 20-те години на ХХ век