1900-1910, етнография, индустрия, розово масло

Инсталация за дестилиране на розово масло, началото на ХХ век