1930-1940, земеделие

Механична вършачка унгарско производство, задвижвана от трактор посредством ремъци. 30-те години на ХХ век