Всички снимки от съветски специалисти ( 7 )

“Известният съветски стругар-скоростник Николай Чикарьов предава опита си на млади български стругари от Държавния механичен завод”, София, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, индустрия, съветски специалисти, шлосери 

Имена:

Цола Драгойчева и Алексей Туполев при посещение на съветски специалисти със самолет ТУ 144 в България, 1971г.

 1970-1980, въздухоплаване, събития, съветски специалисти 

Имена: ,

Съветски специалисти в помощ на производството на металургичен комбинат “Кремиковци”, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, София, индустрия, съветски специалисти 

Съветски специалисти в металургичен комбинат “Кремиковци”, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, София, индустрия, съветски специалисти 

Съветски специалисти на работа в химическия комбинат “Девня”, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, индустрия, съветски специалисти 

Съветският челник Злобин споделя опита си с български ударници, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, съветски специалисти 

Съветският специалист Панин предава своя опит на българските транспортни работници, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, съветски специалисти