1980-1990, съветски специалисти

Съветският челник Злобин споделя опита си с български ударници, 80-те години на ХХ век