1980-1990, София, индустрия, съветски специалисти

Съветски специалисти в помощ на производството на металургичен комбинат "Кремиковци", 80-те години на ХХ век