1980-1990, индустрия, съветски специалисти

Съветски специалисти на работа в химическия комбинат "Девня", 80-те години на ХХ век