Всички снимки от фолклор ( 5 )

Млад селянин от Софийско, облечен в зимна шопска носия от овча кожа свири на дудук, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, бит, етнография, музика, фолклор 

Момче свири на гъдулка на момичета, играещи хоро, вероятно някъде в Македония, около 1912 г.

 1910-1920, Колекция Георг Волц, етнография, фолклор 

Момче, облечено в носия от Софийско свири на хармоника (инструмент, подобен на акордеон), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, музика, фолклор 

Млад мъж свири на гайда, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, етнография, музика, фолклор 

Млад мъж, облечен в носия от Шопско свири на мандолина, около 1900 г.

 1900-1910, София, етнография, култура и изкуство, музика, фолклор