1900-1910, София, етнография, култура и изкуство, музика, фолклор

Млад мъж, облечен в носия от Шопско свири на мандолина, около 1900 г.