1920-1930, етнография, музика, фолклор

Млад мъж свири на гайда, 20-те години на ХХ век