1930-1940, бит, етнография, музика, фолклор

Млад селянин от Софийско, облечен в зимна шопска носия от овча кожа свири на дудук, 30-те години на ХХ век