1930-1940, етнография, музика, фолклор

Момче, облечено в носия от Софийско свири на хармоника (инструмент, подобен на акордеон), 30-те години на ХХ век