Всички снимки от етнография ( 474 )

Фотография от началото на ХХ век, озаглавена “шопкиня за пазар”

 1900-1910, етнография 

Млада жена, облечена в носия от Ихтиман плете чорапи, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Ихтиман, етнография, занаяти, лица 

Жители на село Горна Студена пред селската църква, август - септември 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Горна Студена, Руско-турска война (1877-1878), етнография, панорами 

Оцветена фотография, показваща завръщането на заможен чифликчия от Софийско и членове на домакинството му от неделен пазар в София, началото на ХХ век

 1900-1910, бит, впрегатен, етнография, земеделие, пазари, панорами 

Оцветена фотография на три млади момичета, облечени в носии от Софийско, началото на ХХ век

 1900-1910, бит, етнография, лица 

Жени и деца, облечени в характерни за Беломорска Тракия носии в селище, освободено от Българската войска, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, етнография, неизвестни 

София, панорама към града от хълма зад Владайска река, началото на ХХ век

 1900-1910, София, архитектура, земеделие, панорами 

София, улиците Търговска и Мария Луиза, вляво - силуета на старинен турски безистен, в дъното вдясно - джамията “Баня Баши” с частично разрушено минаре, 1890 г.

 1800-1900, София, архитектура, етнография, магазини, панорами, храмове 

Младо момиче кръстосва пшеница в опитното поле на БАН в село Лозен, 1959 г.

 1950-1960, Лозен, агрономи, земеделие, лица 

Младо момиче, облечено в бригадирска униформа по време на пионерска бригада, 1960 г.

 1960-1970, земеделие, лица, образование, основно