увеличи снимката | 1900-1910, София, архитектура, земеделие, панорами

София, панорама към града от хълма зад Владайска река, началото на ХХ век