Всички снимки от Лозен ( 1 )

Младо момиче кръстосва пшеница в опитното поле на БАН в село Лозен, 1959 г.

 1950-1960, Лозен, агрономи, земеделие, лица