увеличи снимката | 1800-1900, София, архитектура, етнография, магазини, панорами, храмове

София, улица "Търговска" и улица "Мария Луиза", в дъното вдясно - джамията "Баня Баши" с частично разрушено минаре, 1890 г.